ข้อตกลงการใช้เว็บ JaakJai.com

ข้อตกลงสำหรับการร่วมแสดงความเห็น

 • ข้อความ ต้องไม่มีเนื้อหารุนแรงที่สร้างความแตกแยก หรือมีผลเสียหายต่อบุคคลที่สาม
 • เว็บ JaakJai.com ไม่อนุญาติให้เขียนข้อความที่มีเนื้อหาทางด้านการเมือง
 • ทางเว็บสงวนสิทธิ์ในการลบ หรือซ่อน ข้อความที่มีจุดประสงค์ในลักษณะของ SPAM 
 • ทางเว็บสงวนสิทธิ์ในการลบ หรือซ่อน ข้อความที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม ตามดุลยพินิจของทางเว็บ
 • ทางเว็บสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานภาพการเป็นสมาชิก ของสมาชิกที่ปฏิบัติผิดกฎ

ข้อตกลงสำหรับผู้เขียนบทความ

การเขียนบทความบนเว็บ JaakJai.com สมาชิกตกลงตามข้อตกลงนี้


เรื่องของลิขสิทธิ์

 • ผู้เขียนบทความ ต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือมีสิทธิ์ในการใช้ ข้อความและภาพ ทั้งหมดในบทความของตน อย่างถูกต้อง 

 • ข้อความและภาพในบทความบนเว็บ JaakJai.com ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียน หรือของเจ้าของเดิม

 • ผู้เขียนบทความอนุญาติให้ทางเว็บสามารถใช้ภาพในบทความเพื่อการโปรโมทเว็บในช่องทางต่างๆ ได้ เช่น ทาง Facebook

เรื่องของเนื้อหาในบทความ

 • บทความ ต้องไม่มีเนื้อหารุนแรงที่สร้างความแตกแยก หรือมีผลเสียหายต่อบุคคลที่สาม
 • เว็บ JaakJai.com ไม่อนุญาติให้เขียนบทความที่มีเนื้อหาทางด้านการเมือง
 • ภาพในบทความ ต้องไม่มีภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น ภาพอนาจาร

การสงวนสิทธิ์ของทางเว็บ

 • ทางเว็บสงวนสิทธิ์ในการลบ หรือซ่อน บทความที่มีจุดประสงค์ในลักษณะของ SPAM 
 • ทางเว็บสงวนสิทธิ์ในการลบ หรือซ่อน บทความที่มีเนื้อหาหรือภาพไม่เหมาะสม หรือที่ผิดลิขสิทธิ์ ตามดุลยพินิจของทางเว็บ หรือเมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าของลิขสิทธิ์
 • ทางเว็บสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานภาพการเป็นสมาชิก ของสมาชิกที่ปฏิบัติผิดกฎ
 • ทางเว็บสงวนสิทธิ์ในการแสดงโฆษณาในหน้าบทความ และหน้าต่างๆ ของเว็บ
 • ทางเว็บสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบริการในอนาคต โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า