อาชีพสุจริตใด ถ้าทำตามเงิน เท่าที่เขาจ้าง (ถ้าแย่ ก็ทำน้อยกว่าค่าจ้าง)

ถือว่าทำงานสมประโยชน์ สมกับผลตอบแทน ได้รับสิ่งที่ควรได้ เสมอกับสิ่งที่ให้
เป็นการหาเลี้ยงชีพ ที่ไม่พิเศษแตกต่าง ไม่มีอะไรต้องยกย่อง เชิดชู
แต่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้อง สมควรทำ และจำเป็นต้องทำ


ส่วนเรื่องค่าเสียโอกาส จากการเสียสละ ที่มักถูกกล่าวถึง นั้นประเมินได้ยาก
และข้อเสียในอาชีพหนึ่ง ก็มักจะมีข้อดีของอาชีพนั้น ด้านอื่นมาทดแทน

รวมทั้งการได้ประกอบอาชีพ ที่ตนเองเรียกว่าเสียสละนั้น

ก็ควรจะสร้างความสุขจากการทำสิ่งที่รัก และมีประโยชน์ ถือเป็นข้อดีพื้นฐานอยู่ในตัว


อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาการทำงานของคน เปรียบกับเครื่องจักร

ตลอดจนการพัฒนาในระดับต่างๆแล้ว


ถ้าคนเหมือนเครื่องจักรในอุดมคติ
คือ ทุกคนให้ เท่ากับที่ได้รับ
Input(จากอดีต) = Output(ในอนาคต)
ระบบก็ควรจะอยู่ในระดับเดิม คนมีหน้าที่เพียงแปรรูป Input
ไม่มีการพัฒนา


แต่คนไม่ใช่เครื่องจักร และสามารถทำได้ดีกว่าเครื่องจักร
คนสามารถให้ออกไป มากกว่าที่ได้รับ
การพัฒนา จึงเกิดขึ้นได้จากคน
และการพัฒนาคน จึงเป็นส่วนสำคัญ
ซึ่งจะขยายกระบวนการพัฒนาให้ดี มาก และเร็วยิ่งขึ้น


ภาพ:  หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ : Buddhadasa Indapanno Archives’s Page

เขียนบทความ และสร้าง blog ฟรี! แค่สมัครสมาชิก JaakJai.com

ความคิดเห็น

ติดตามบทความเด็ดสุดจากสมาชิก ได้ทาง Facebook Page ของ JaakJai