ไทย

พ่อตาโต๊ะเเซะ มีทั้งหมด 3 องค์ ได้เเก่ พ่อตาโต๊ะแซะขาว พ่อตาโต๊ะแซะดำ พ่อตาโต๊ะแซะแดง
สำหรับตัว Bezel-free Kit จะมีลักษณะเป็นแท่งเลนส์แนวตั้ง (ความยาวไม่ระบุ)
ประวัติความเป็นมาเพลงชาติไทย เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเพลงชาติไทย
แนะนำงานอาสาสมัครช่วยน้องระบายสี โครงการ Draw You a Smile ที่บ้านราชาวดี (หญิง)