ญี่ปุ่น

47 โรนิน เหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาตร์ญี่ปุ่นมีเรื่องราวอย่างไร ทำไมจึงกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันมากว่า 300 ปี มีคำตอบที่นี่