หมวด ชีวิต

พ่อตาโต๊ะเเซะ มีทั้งหมด 3 องค์ ได้เเก่ พ่อตาโต๊ะแซะขาว พ่อตาโต๊ะแซะดำ พ่อตาโต๊ะแซะแดง เชื่อกันว่าในอดีต
ผู้คนส่วนใหญ่มักมีคำถามในใจเสมอ และมีความสงสัยเหลือเกินว่า เราเกิดมาอยู่ในโลกใบนี้เพื่ออะไร บทความนี้มีคำตอบให้กับทุกท่าน
แนะนำงานอาสาโครงการจัดทำหอจดหมายเหตุ ศ.ระพี สาคริก โดยมูลนิธิระพี - กัลยา สาคริก
แนะนำงานอาสาข้างถนน โครงการ Food For Friends โดยมูลนิธิกระจกเงา
แนะนำงานอาสาสมัครช่วยน้องระบายสี โครงการ Draw You a Smile ที่บ้านราชาวดี (หญิง)
ทำงานเพื่องาน ทำงานเพื่อเงิน
The Key Success Factor of Love
กลอนหนึ่งบท สำหรับเริ่มต้นการเขียนบทความให้ JaakJai.com