หมวด ครอบครัว

พ่อตาโต๊ะเเซะ มีทั้งหมด 3 องค์ ได้เเก่ พ่อตาโต๊ะแซะขาว พ่อตาโต๊ะแซะดำ พ่อตาโต๊ะแซะแดง เชื่อกันว่าในอดีต
แนะนำงานอาสาข้างถนน โครงการ Food For Friends โดยมูลนิธิกระจกเงา